Przejdź do treści

PIKS


Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego, powołaną w czerwcu 1996  r przez 115 członków założycieli, zrzeszającą w różnych okresach 125-150 firm, bardzo zróżnicowanych co do wielkości, statusu własnościowego i profilu działania w tym:

  • wytwórnie konstrukcji stalowych i przedsiębiorstwa montażowe,
  • firmy współpracujące w zakresie produkcji i dystrybucji stali, aluminiowych systemów i lekkiej obudowy, technologii i materiałów złącznych i spawalniczych oraz dostaw i usług w dziedzinie ochrony przed korozją i bezpieczeństwa pożarowego,
  • jednostki naukowe, badawcze, projektowe, specjalistyczne.

Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby, w szczególności:

  • udział w kształtowaniu polityki gospodarczej oraz tworzeniu i modernizacji norm, procedur i przepisów prawa,
  • popularyzacja konstrukcji metalowych,
  • organizacja konferencji, targów, wystaw, warsztatów szkoleniowych a także współpracy zagranicznej,

upowszechnianie standardów jakościowych, solidności oraz etyki zawodowej i handlowej.