Przejdź do treści

Obróbka profili

Operacje technologiczne:

  • wypalanie laserowe rur i profili;
  • wypalanie gazowe profili dwuteowych;
  • cięcie piłami tarczowymi i taśmowymi;
  • owiercanie profili;
  • gwintowanie otworów w profilach;
  • frezowanie w profilach;
  • gięcie trzpieniowe, walcowanie przestrzenne rur;
  • gięcie, prostowanie profili;
  • zwijanie, walcowanie rur i profili;
  • znakowanie.