Przejdź do treści

Malarnia mokra

Funkcje:

 • zabezpieczenie antykorozyjne wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.

Procesy:

 • odtłuszczanie;
 • odmuchanie;
 • wyprawianie trudno dostępnych miejsc;
 • aplikacja bezpowietrzna, hydrodynamiczna, opcjonalnie - z osłoną powietrza lub elektrostatyką;
 • dosuszanie.

Systemy zabezpieczenia antykorozyjnego:


Q1 - Najlepsza jakość - system epoxydowo-poliuretanowy:
 • śrutownie do II stopnia czystości;
 • wyprawki malarskie pędzlem w miejscach najbardziej niebezpiecznych na występowanie korozji;
 • podkład epoxydowy o grubości 80 μm;
 • nawierzchnia poliuretanowa o grubości min. 40 μm.
 • sumaryczna grubość powłoki na sucho - 120, 180, 240 μm.
Q2 - Optymalna jakość - system alkilowo-alkidowy. System nie jest odporny na uszkodzenia mechaniczne):
 • śrutownie do II stopnia czystości;
 • wyprawki malarskie pędzlem w miejscach najbardziej niebezpiecznych na występowanie korozji;
 • podkład alkidowy o grubości 60 μm;
 • nawierzchnia alkilowa w dowolnym kolorze o grubości 60 um.
Q3 - Optymalna jakość - system epoxydowy. System nie jest odporny na promienie UV wynikiem czego jest kredowanie:
 • śrutownie do II stopnia czystości;
 • wyprawki malarskie pędzlem w miejscach najbardziej niebezpiecznych na występowanie korozji;
 • podkład epoxydowy o grubości 80 μm.
Q4 - Podstawowe zabezpieczenie na czas transportu, montażu - system alkidowy jednowarstwowy:
 • śrutownie do II stopnia czystości;
 • wyprawki malarskie pędzlem w miejscach najbardziej niebezpiecznych na występowanie korozji;
 • podkład alkidowy o grubości 40 μm.

System zabezpieczenia ogniochronnego

Ognichronne farby pęczniejące ( klasy R15; R30; R60; R120):
 • śrutownie do II stopnia czystości;
 • wyprawki malarskie pędzlem w miejscach najbardziej narażonych na występowanie korozji;
 • farba gruntująca, epoksydowa o grubości 50 μm;
 • farba pęczniejąca – grubość nakładanej warstwy farby uzależniona jest od wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej i żądanego czasu ochrony konstrukcji przed działaniem temperatury, masywności konstrukcji, kształtu profili (profile otwarte i zamknięte);
 • farba poliuretanowa, nawierzchniowa w dowolnym kolorze o grubości min. 50 μm (w zależności od kategorii korozyjności środowiska).

Dane techniczne:

 • dwa stanowiska robocze do aplikacji farby na mokro;
 • wymiary stanowiska nr 1 - dł. 17 m x wys. 5 m x szer. 4 m;
 • wymiary stanowiska nr 2 - dł. 17,2 m x wys. 6 m x szer. 10 m.